top of page
Afbeelding2.png
Afbeelding3.png
Afbeelding1.png

Nieuwe serie bijeenkomsten!

Afbeelding5.png
Afbeelding6.png

                                                     Wat
De EDGY Adolescentengroep bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur, waarin j eerst kort kennis aangereikt krijgt over hoogbegaafdheid en psychische klachten. Vervolgens is er veel ruimte om hier als groep over verder te praten, waardoor je steun en herkenning bij elkaar kunt vinden.

De bijeenkomsten staan onder leiding van twee kinder- en jeugdpsychiaters, namelijk Esther Roelfsema (IQwise; BIG-nr. 29056950101) en Marion van Zonneveld (Praktijk Paradijsvogel; BIG-nr. 29056049401), beiden met uitgebreide kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid en psychiatrie. De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 adolescenten.

Je zult voorafgaand aan de 6 bijeenkomsten enige informatie ter voorbereiding krijgen, zodat we met een bepaalde basiskennis kunnen starten. De Adolescentengroep is echter nadrukkelijk geen cursus en maakt geen gebruik van huiswerk. Wel zullen leestips worden aangereikt voor diegenen die zich graag meer in bepaalde onderwerpen willen verdiepen.

De kosten bedragen €360,- voor 6 bijeenkomsten, vrijgesteld van BTW.

 

                                                           Voor wie
De EDGY adolescentengroep is bedoeld voor (vermoedelijk) hoogbegaafde adolescenten in de leeftijd van 12-18 jaar. Wanneer je buiten deze leeftijdsgroep valt maar denkt dat de adolescentengroep toch passend is voor je, mag je daarover met ons overleggen.
Als je naast kenmerken van hoogbegaafdheid ook psychische klachten hebt zul je vast niet de enige zijn in de groep... Je kunt echter niet deelnemen als je last hebt van ernstige zelfmoordgedachten of zelfbeschadiging, als er sprake is van een crisissituatie of als je verslaafd bent aan drugs (zowel voor je eigen psychische veiligheid als die van de andere deelnemers).
De meeste jongeren vinden het deelnemen aan een groep best spannend. Bedenk je dat het ook heel steunend kan zijn; onze ervaring is dat een groep veel kan betekenen voor de deelnemers!

Als je twijfelt of de groep iets voor je is, is daarover natuurlijk overleg mogelijk met jou, je ouders of je eventuele behandelaar.

                                                                    Wanneer

Bij voldoende aanmeldingen zal de eerstvolgended EDGY Adolescentengroep worden gegeven in het najaar van 2021, op de volgende maandagen van 19.00-20.30 uur (met aansluitend optioneel een half uur napraten):

*25 oktober

* 8 november

* 15 november

* 22 november

* 29 november

* 13 december

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn zal de groep worden verplaatst naar het voorjaar 2022.

Afbeelding11.png
bottom of page