Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek is meer dan alleen een  IQ-score. Het geeft zicht op hoe de verschillende  domeinen binnen intelligentie zich tot elkaar  verhouden en resulteert in heldere handvatten voor  ouders en school.

jigsaw-puzzle-1177809_1920.jpg

 Intelligentie onderzoek voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar 

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar kunnen bij praktijk Paradijsvogel getest worden met behulp van de Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest tweede editie (RAKIT-2), de Intelligence and Development Scales - 2 (IDS2) of de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V). 

 

Voor intelligentieonderzoek werkt praktijk Paradijsvogel samen met Janita van Dijk, orthopedagoog. Ik vraag haar zo nodig om mee te denken over adviezen voor school, voortkomend uit het onderzoek.

Bij een intelligentie onderzoek kijk ik naar veel meer dan alleen naar het IQ-cijfer en profiel. Ik kijk ook goed naar hoe uw kind denkt, welke strategieën hij gebruikt om de opdracht op te lossen, waar krachten en belemmeringen liggen, hoe zijn werkhouding is en ik geef heldere handvatten mee voor school en ouders.

Regelmatig zie ik kinderen, die al eerder onderzocht zijn en niet hoogbegaafd scoorden, maar waarbij ouders toch het gevoel hebben dat dit speelt bij hun kind. De oorzaak kan dan liggen in faalangst, of een niet zo goede match met de onderzoeker. Maar ook juist te complex denken, tijd verliezen door teveel mogelijkheden zien, blijven zoeken naar een ander antwoord omdat het zo makkelijk toch niet zal zijn… het kunnen allemaal redenen zijn om lager te scoren op de test. Ik ben bedacht op deze bijzonderheden en houd er rekening mee. Vaak lukt het zo toch om een betrouwbare IQ bepaling te doen.

Een intelligentie onderzoek is zinvol bij vragen als:

- Is er sprake van onderpresteren?

- Komt het bijzondere gedrag van mijn kind misschien voort uit verveling?

- Sommige dingen kan hij heel goed terwijl hij andere dingen juist minder goed lijkt te kunnen. Is dit verklaarbaar vanuit zijn intelligentie?

- Wij hebben intelligentieonderzoek laten doen bij ons kind, maar we vertrouwen de resultaten niet zo. We willen graag een second-opinion

- Is het (lastige) gedrag van ons kind te verklaren vanuit zijn intelligentie?

 Intelligentieonderzoek voor jongeren vanaf 17 jaar en   volwassenen 

Jongeren vanaf 17 jaar worden bij praktijk Paradijsvogel getest met behulp van de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV). Horen dat een kind hoogbegaafd is doet ouders ook vaak nadenken over de rest van het gezin. Misschien herkent u ook  veel van uw kind in uzelf en vraagt u zich af of hoogbegaafdheid ook bij u van invloed is. Het vermoeden wordt vaak versterkt tijdens het lezen van een goed boek over hoogbegaafdheid. Soms is het voor ouders erg belangrijk om ook duidelijkheid te hebben over eigen mogelijke hoogbegaafdheid.

Regelmatig hebben hoogbegaafde volwassenen in de loop van hun leven faalangst opgelopen. Het is dan niet altijd mogelijk om een betrouwbaar IQ onderzoek te doen. Een uitgebreid gesprek over de ontwikkeling kan een goed alternatief of een aanvulling zijn in het onderzoek bij volwassenen.

Executieve Funties

Het kan zinvol zijn, om naast intelligentie, ook onderzoek te doen naar executieve functies. Executieve vaardigheden zijn denkvaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen, om het leren te kunnen sturen en om te functioneren in het dagelijks leven.  Onder deze functies vallen bijvoorbeeld woordvloeiendheid, verschillende aspecten van aandacht, zoals volgehouden aandacht en verdeelde aandacht, remmen van automatische reacties, planningsvaardigheden en geheugen. Specifiek onderzoek doen naar deze functies kan meer zicht geven op sterke en minder sterke kanten in de informatieverwerking en op basis daarvan kunnen dan weer specifieke adviezen worden gegeven voor school.

 

Als een hoogbegaafd kind bijvoorbeeld lager scoort op de taken die een beroep doen op lange termijn geheugen, kan het bijvoorbeeld zijn dat hij nooit expliciet strategieën heeft geleerd om informatie  op te nemen in het geheugen. 

Schoolse vaardigheden

De IDS-2 heeft ook een onderdeel om schoolse vaardigheden te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken in hoeverre kinderen schoolse vaardigheden bezitten op het gebied van logisch-wiskundig denken, taalvaardigheid, lezen en spelling. De opdrachten in deze test geven, naast een vaardigheidsscore, ook informatie over de strategie die de kinderen gebruiken om opdrachten uit te voeren.

Naast de vaardigheden wordt een score gegeven voor de medewerking tijdens de test en voor de 11- tot 20-jarigen ook gekeken naar werkhouding middels een vragenlijst over consciëntieusheid en prestatiemotivatie.

 Veelgestelde vragen 

  • Hoe betrouwbaar is de test?

De uitslag van de test wordt gegeven met een betrouwbaarheidsinterval, om aan te geven in welke range de uitslag zich bevindt. De WISC 5,de RAKIT en de IDS-2 zijn betrouwbare tests, maar voor hoogbegaafde kinderen zitten er wel haken en ogen aan.  Hoe optimaal een kind een test kan doen kan verschillen en hangt van veel factoren af. Mijn ervaring met hoogbegaafde kinderen maakt dat ik de omstandigheden positief kan beïnvloeden. Op een intelligentieonderzoek kan niet per ongeluk te hoog gescoord worden.

  

  • Hoe vaak kun je een intelligentieonderzoek doen?

Er zijn kinderen die vaker getest zijn, bijvoorbeeld doordat ze eerder niet in goeden doen waren tijdens de test, de onderzoeker geen ervaring had met hoogbegaafdheid of omdat er behoefte is aan een recent onderzoek, bijvoorbeeld voor school. Als er minimaal 2 jaar tussen de tests zit, of er verschillende tests gedaan worden is de uitslag betrouwbaar. Mocht u uw kind sneller na een test willen laten testen dan kan dit in sommige gevallen in overleg en met aantekeningen in het verslag.

  • Wat voegt het toe om te weten of mijn kind slim is of hoogbegaafd?

Uiteraard zijn er hoogbegaafde kinderen, waar het niet van bekend is en die zich prima redden. Ik zie vooral de kinderen, die door hun hoogbegaafdheid moeilijkheden op hun weg vinden. Bijvoorbeeld met schoolwerk, sociale contacten, het gevoel anders te zijn. De uitslag van een test kan helpen om het kind te begrijpen en goed te begeleiden in zijn ontwikkeling. Ik kom veel ouders tegen, die door hun kind erachter komen dat zij zelf ook hoogbegaafd zijn. Zonder uitzondering vertellen zij dat zij het graag van zichzelf hadden geweten. Al opgroeiend spiegelen wij ons aan onze omgeving en vormen zo een beeld van onszelf. Wie merkt dat hij afwijkt zoekt daar een verklaring voor. Als de verklaring ligt in hoogbegaafdheid, maar dit niet bekend is bestaat het risico dat er een negatief zelfbeeld ontstaat. Door te weten wie je kind is, en hem hierover te vertellen kun je hem hier wat bescherming voor bieden.