top of page

Intelligentie onderzoek

Een intelligentieonderzoek is meer dan alleen een  IQ-score. Het geeft zicht op hoe de verschillende  domeinen binnen intelligentie zich tot elkaar  verhouden en resulteert in heldere handvatten voor  ouders en school.

jigsaw-puzzle-1177809_1920.jpg

Kinderen

Kinderen van 4 tot en met 16 jaar kunnen bij praktijk Paradijsvogel getest worden met behulp van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V).  de Intelligence and Development Scales - 2 (IDS-2) of de Raven's-2.

 

Bij een intelligentie onderzoek wordt naar veel meer dan alleen naar het IQ-cijfer en profiel gekeken. Ik kijk ook goed naar hoe uw kind denkt, welke strategieën hij gebruikt om de opdracht op te lossen, waar krachten en belemmeringen liggen, hoe zijn werkhouding is en geef heldere handvatten mee voor school en ouders. Ook op kinderpsychiatrisch vlak is er veel te zien tijdens een intelligentieonderzoek.

Jongeren en volwassenen

Jongeren vanaf 17 jaar worden bij praktijk Paradijsvogel getest met behulp van de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL). Horen dat een kind hoogbegaafd is doet ouders ook vaak nadenken over de rest van het gezin. Misschien herkent u ook  veel van uw kind in uzelf en vraagt u zich af of hoogbegaafdheid ook bij u van invloed is. Het vermoeden wordt vaak versterkt tijdens het lezen van een goed boek over hoogbegaafdheid.

Soms is het voor ouders erg belangrijk om ook duidelijkheid te hebben over eigen mogelijke hoogbegaafdheid, ook voor de opvoeding van hun kinderen. In die gevallen is het mogelijk om als volwassene een intelligentieonderzoek te laten doen bij Praktijk Paradijsvogel. Hiervoor is de WAIS-IV-NL of de Raven's-2 geschikt.

Executieve functies

Het kan zinvol zijn, om naast intelligentie, ook onderzoek te doen naar executieve functies. Executieve vaardigheden zijn denkvaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen, om het leren te kunnen sturen en om te functioneren in het dagelijks leven.  Onder deze functies vallen bijvoorbeeld woordvloeiendheid, verschillende aspecten van aandacht, zoals volgehouden aandacht en verdeelde aandacht, remmen van automatische reacties, planningsvaardigheden en geheugen. Specifiek onderzoek doen naar deze functies kan meer zicht geven op sterke en minder sterke kanten in de informatieverwerking en op basis daarvan kunnen dan weer specifieke adviezen worden gegeven voor school. Er wordt gebruik gemaakt van de specifieke onderdelen van de IDS-2.

 

Schoolse Vaardigheden

De IDS-2 heeft ook een onderdeel om schoolse vaardigheden te onderzoeken. Hierbij wordt gekeken in hoeverre kinderen schoolse vaardigheden bezitten op het gebied van logisch-wiskundig denken, taalvaardigheid, lezen en spelling. De opdrachten in deze test geven, naast een vaardigheidsscore, ook informatie over de strategie die de kinderen gebruiken om opdrachten uit te voeren.

Naast de vaardigheden wordt een score gegeven voor de medewerking tijdens de test en voor de 11- tot 20-jarigen ook gekeken naar werkhouding middels een vragenlijst over consciëntieusheid en prestatiemotivatie.

bottom of page