top of page

Visie en Missie 

Hoogbegaafdheid kleurt het hele zijn van mensen.  Het maakt ze tot intense, kleurrijke en gevarieerde  personen.

Psychiatrische problematiek wordt gekleurd door de persoonlijkheid. De persoonlijkheid van hoogbegaafden heeft unieke aspecten, die het psychiatrische beeld sterk beïnvloeden.

Bij Praktijk Paradijsvogel komen kennis van psychiatrie en van hoogbegaafdheid samen.

Image by Senjuti Kundu

Hoogbegaafdheid en psychiatrie

Hoogbegaafdheid is niet alleen een uitslag op een intelligentieonderzoek. Het is niet alleen een vermogen om te leren. Hoogbegaafdheid is een manier van denken, voelen en zijn, dat het hele wezen kleurt en kinderen maakt tot intense, kleurrijke en gevarieerde personen. Ze doen denken aan paradijsvogels.

Hoogbegaafde kinderen zijn zeer intelligente mensen, bij wie emoties en prikkels intens en diep verwerkt worden. Bij kinderpsychiatrische problematiek ziet het beeld er dan ook vaak wat anders uit. Ook kan heftig gedrag en heftige emoties soms onterecht doen denken aan kinderpyschiatrische problemen. Hoogbegaafden met ernstige problematiek kunnen echter soms ondanks hoge lijdensdruk toch nog goed weten te functioneren. Diagnostiek zou dan ook bij voorkeur verricht moeten worden door een psychiater met kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid.

Behandeling in een grote GGZ instelling sluit niet altijd aan bij hoogbegaafden. Soms heeft dit te maken met teveel verschillende behandelaren, of de matching met de behandelaren, soms ook met de inhoud of vorm van de behandeling.

Voor deze kinderen en ouders zet ik mij graag in. Ik beleef veel plezier aan het werken met deze kleurrijke kinderen en ouders en streef ernaar om goede zorg te leveren.

bottom of page