Visie en Missie 

Hoogbegaafdheid kleurt het hele zijn van mensen.  Het maakt ze tot intense, kleurrijke en gevarieerde  personen.

Bij Praktijk Paradijsvogel komen de wereld van de psychiatrie en de  kennis over hoogbegaafdheid samen in één praktijk.

Hoogbegaafdheid is niet alleen een uitslag op een intelligentieonderzoek. Het is niet alleen een vermogen om te leren. Hoogbegaafdheid is een manier van denken, voelen en zijn, dat het hele wezen kleurt en kinderen maakt tot intense, kleurrijke en gevarieerde personen. Ze doen denken aan paradijsvogels. Paradijsvogels zijn 39 verschillende soorten vogels die er allemaal anders, maar even verrassend, creatief en kleurrijk uitzien. 

Dit creatieve en kleurrijke komt alleen volledig tot zijn recht bij hoogbegaafde kinderen als zij worden begrepen en de ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn. Mijn missie is om ouders, kinderen en leerkrachten te helpen het  bijzondere en intense gedrag van deze kinderen te begrijpen en hen te begeleiden in hun ontwikkeling. Door expertise in de psychiatrie en kennis van hoogbegaafdheid is het mogelijk het onderscheid te helpen maken tussen gedrag voortkomend uit hoogbegaafdheid en gedrag dat zijn oorsprong vindt in (kinder)psychiatrische problematiek. Dat is zeker niet altijd makkelijk. Regelmatig kom ik  kinderen en volwassenen tegen die ten onrechte een psychiatrische diagnose hebben gekregen, of juist zonder diagnose en bijpassende hulp niet tot hun volledige ontwikkeling komen. ik streef ernaar om kwalitatief zeer goede zorg te leveren.