top of page

Praktijk Paradijsvogel

Voor psychologisch en psychiatrisch onderzoek bij (vermoedens van) hoogbegaafdheid

logo_praktijkparadijsvogel_donkergrijs_o

Praktijk Paradijsvogel is een van de weinige praktijken waar u terecht kunt voor expertise op het gebied van zowel hoogbegaafdheid als psychiatrie. Marion van Zonneveld is kinder- en jeugdpsychiater, gespecialiseerd in  de combinatie van en het onderscheid tussen psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Ouders en kinderen komen vanuit het hele land naar de praktijk. Gezien de reistijd kunnen we waar mogelijk en wenselijk gebruik maken van beeldbellen voor een deel van de diagnostiek en behandeling.

Hoogbegaafde kinderen krijgen vaak ten onrechte een kinderpsychiatrische diagnose of krijgen deze onterecht niet. Dat komt doordat kenmerken van hoogbegaafdheid en psychiatrie op elkaar kunnen lijken, elkaar kunnen versterken of elkaar camoufleren. Hoogbegaafdheid en ADHD, hoogbegaafdheid en autisme kunnen erg op elkaar lijken.

Bij een dubbeldiagnose, ook wel twice exceptional genoemd is er sprake van zowel hoogbegaafdheid als psychiatrische problematiek. Bij kinderen is er dan bijvoorbeeld sprake van ADHD, ADD, autisme, autisme kenmerken, angst of depressie.

Bij jongeren met een dubbeldiagnose kan er sprake zijn van ADHD, ADD, autisme, autisme kenmerken, angst, depressie, of persoonlijkheidsproblemen.

Burn-out klachten en bore-out klachten komen veel voor bij hoogbegaafde jongeren. Er kunnen bij jongeren en hun ouders vragen spelen over de invloed van hoogbegaafdheid op keuzes in het leven, carrière, relaties en ouderschap.

Therapie bij hoogbegaafden vraagt vaak een betere afstemming tussen therapeut en patient. Begrip van hoogbegaafdheid, respect voor behoefte aan autonomie en hoogbegaafdheid van de therapeut vergroten bij Praktijk Paradijsvogel de kans op een goede match.

Het vraagt specialistisch onderzoek om het onderscheid tussen verschillende oorzaken van gedrag te kunnen maken. Praktijk Paradijsvogel heeft deze expertise en denkt graag mee om te helpen om tot ontwikkeling en ontplooiing te komen.

 

 

 

 

 

Voor wie

Voor kinderen, jongeren en ouders met vragen over hoogbegaafdheid en psychiatrie, dubbel bijzondere (twice exceptional) kinderen.

Wanneer

Als er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid en er sprake is van vermoeden van ADHD, autisme, leerproblemen, angst, depressieve klachten of andere problemen

bottom of page