Praktijk Paradijsvogel

Voor psychologisch en psychiatrisch onderzoek bij (vermoedens van) hoogbegaafdheid

Praktijk Paradijsvogel is een van de weinige praktijken waar u terecht kunt voor de combinatie tussen hoogbegaafdheid en psychiatrie. Marion van Zonneveld is kinder- en jeugdpsychiater, gespecialiseerd in de overlap tussen psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafde kinderen krijgen vaak ten onrechte een kinderpsychiatrische diagnose of krijgen deze onterecht niet. Dat komt doordat kenmerken van hoogbegaafdheid en psychiatrie op elkaar kunnen lijken, elkaar kunnen versterken of elkaar camoufleren. Hoogbegaafdheid en ADHD, hoogbegaafdheid en autisme kunnen erg op elkaar lijken.

Bij een dubbeldiagnose, ook wel twice exceptional genoemd is er sprake van zowel hoogbegaafdheid als psychiatrische problematiek. Bij kinderen is er dan bijvoorbeeld sprake van ADHD, ADD, autisme, autisme kenmerken, angst of depressie.

Bij volwassenen met een dubbeldiagnose kan er sprake zijn van ADHD, ADD, autisme, autisme kenmerken, angst, depressie, of persoonlijkheidsproblemen.

Burn-out klachten en bore-out klachten komen veel voor bij hoogbegaafde volwassenen. Er kunnen vragen spelen over de invloed van hoogbegaafdheid op keuzen in het leven, carriere, relaties en ouderschap.

Therapie bij hoogbegaafden vraagt vaak een betere afstemming tussen therapeut en patient. Begrip van hoogbegaafdheid, respect voor behoefte aan autonomie en eigen hoogbegaafdheid van de therapeut vergroten bij Praktijk Paradijsvogel de kans op een goede match.

Het vraagt specialistisch onderzoek om het onderscheid tussen verschillende oorzaken van gedrag te kunnen maken. Praktijk Paradijsvogel heeft deze expertise en denkt graag mee om te helpen om tot ontwikkeling en ontplooiing te komen.

​​

 

 

 

 

 

Voor wie

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouders met vragen over hoogbegaafdheid en psychiatrie, dubbel bijzondere (twice exceptional) kinderen.

Wanneer

Als er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid en er sprake is van vermoeden van ADHD, autisme, leerproblemen, angst, depressieve klachten of andere problemen