top of page

kinder- en jeugdpsychiater

Ik ben Marion van  Zonneveld, kinder- en jeugdpsychiater, gespecialiseerd  in psychiatrische en diagnostiek en behandeling bij (vermoedens  van) hoogbegaafdheid. 

logo_praktijkparadijsvogel_donkergrijs_o
_edited.jpg

Marion van Zonneveld

Mijn interesse in hoogbegaafdheid is ontstaan doordat ik zowel privé hiermee te maken heb, als in mijn werk. Ik kom in mijn werk kinderen tegen, die door hun hoogbegaafdheid een verkeerde diagnose krijgen, of al op jonge leeftijd kampen met gevoelens van depressie of eenzaamheid. Het is zeker niet altijd makkelijk, maar wel altijd boeiend om samen met ouders op zoek te gaan naar wat er aan de hand is. Zonder kennis van hoogbegaafdheid is het niet goed mogelijk om kenmerken in gedrag of emoties goed te duiden. De complexiteit van het individuele karakter van het kind in combinatie met het individuele hoogbegaafdheidsprofiel maakt het voor mij een boeiende puzzel. Maar meer nog geniet ik zo ontzettend van het contact met deze leuke en bijzondere kinderen en ouders. De originele ideeën, eigen humor en de sensitiviteit van deze kinderen voorkomen elke kans op eentonigheid in mijn werk.

In mijn praktijk kan ik mijn werk zo zorgvuldig doen als ik nodig vind en zelf kiezen op welke gebieden ik mij wil bijscholen en verdiepen. Zo blijf ik bezig met leren, mijzelf ontwikkelen en mijn werk naar beste kunnen doen, wat me veel voldoening brengt. Het is mijn wens dat kinderen en ouders graag bij mij komen en mijn oprechte interesse en gedrevenheid kunnen voelen. 

Het is heel belangrijk om jezelf goed te leren kennen, een leerproces dat je leven lang blijft. Ook privé heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om goed te begrijpen hoe de hoogbegaafdheid invloed heeft op je persoonlijkheid. Het ontdekken van hoogbegaafdheid zorgt eigenlijk altijd voor een herontdekking van de levensgeschiedenis, zowel voor ouders wat betreft hun kind, maar ook voor ouders en kind wat betreft henzelf. Het geeft me veel voldoening om gezinnen daarbij te kunnen begeleiden.

 

Ervaring

Na mijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de specialisatie psychiatrie gedaan bij het UMCG en aansluitend de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie gehaald. Ik heb bij pleegzorg, op een medisch kleuterdagverblijf als kinderpsychiater en in het speciaal onderwijs als jeugdarts gewerkt. 

Ik heb cursussen gevolgd over hoogbegaafdheid, ben mindfulnesstrainer voor mindfulness based cognitive therapy, EMDR therapeut en bij SENG opgeleide begeleider voor oudergroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Er zijn strikte eisen voor kwaliteit voor psychiaters, wat betreft nascholing, volgen van intervisie, en richtlijnen voor behandeling. Elke 5 jaar wordt gecontroleerd of hieraan voldaan wordt.

 

Ik ben verbonden met de stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (www.lkphb.nl) en zet mij in voor verspreiding van kennis over hoogbegaafdheid binnen de GGZ.

 


Registraties

BIG-registratienummer: 29056049401, medisch specialist psychiatrie

Aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie

AGB-code: 3101121

Lidmaatschappen: NVVP, SENG

Waarom een kinder- en jeugdpsychiater?

 

Zeker bij kinderen waarbij het niet duidelijk is waar bepaalde bijzonderheden of problemen vandaan komen kan de kinder- en jeugdpsychiater helpen om uit te zoeken hoe verschillende factoren samenhangen en wat het kind nodig heeft in opvoeding, school en eventueel therapie.

Bij hoogbegaafde kinderen zien ontwikkeling, gedrag en emoties er vaak anders uit dan bij het gemiddelde kind. Kennis van hoogbegaafdheid is dan ook nodig om bij deze kinderen het kinderpsychiatrisch onderzoek goed te kunnen verrichten.

Een kinder- en jeugdpsychiater heeft de opleiding geneeskunde gedaan en de specialisatie psychiatrie, met daarna nog een extra specialisatie voor kinderpsychiatrie. Hij/zij is opgeleid om breed te kijken naar ontwikkeling, gedrag en emoties, zowel individueel als in de context waarin het kind opgroeit. Ook lichamelijke factoren kunnen een rol spelen in de ontwikkeling. Een kinderpsychiater is opgeleid in verschillende therapievormen zoals psychotherapie (bij kinderen vaak met behulp van spel), cognitieve gedragstherapie, client centered therapie. Marion van Zonneveld is daarnaast ook opgeleid in EMDR en mindfulness based cognitive therapy (MBCT).

bottom of page