top of page

(Kinder)psychiatrisch onderzoek

Een kinderpsychiatrisch onderzoek geeft niet alleen  een diagnose, maar vooral ook een goed beeld van wie uw kind  is met al zijn verschillende kanten.

tree-2718836_1920.png

Bij het kinderpsychiatrisch onderzoek wordt gekeken naar wat de bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind zijn, op verschillende vlakken en in de loop van het leven. Daarvoor doe ik een ontwikkelingsanamnese, een zeer uitgebreid gesprek met ouders over de ontwikkeling vanaf de babytijd. Wij kijken hierbij samen zowel naar kinderpsychiatrische bijzonderheden als naar kenmerken van hoogbegaafdheid. Ook wordt de leerkracht om informatie gevraagd over bijzonderheden op school. Het kind zelf leer ik graag uitgebreider kennen tijdens een spelcontact, waarbij we spelen en praten, of tijdens een gesprek, afhankelijk van wat bij het kind past.

 

Samen met de informatie uit het intelligentieonderzoek geeft dit veel inzicht in de oorsprong van de klachten. Vaak lukt het om dan een uitspraak te doen over of er sprake is van psychiatrische problemen en om advies te geven. Ook zonder diagnose is er veel te zeggen over wat de oorsprong van de klachten is en hoe het kind geholpen kan worden. Een onderzoek wordt altijd in een gesprek met u teruggekoppeld en zo nodig zal er een gesprek zijn met school en met uw kind.

Bij kinderen bij wie zowel vragen zijn over hoogbegaafdheid als over psychiatrie, bied ik kinderpsychiatrisch onderzoek in combinatie met intelligentie onderzoek. Als er al een intelligentieonderzoek is gedaan volstaat ook alleen kinderpsychiatrische diagnostiek.

bottom of page