top of page

(Kinder)psychiatrisch onderzoek

Een kinderpsychiatrisch onderzoek geeft niet alleen  een diagnose, maar vooral ook een goed beeld van wie uw kind  is met al zijn verschillende kanten.

tree-2718836_1920.png

Het kinderpsychiatrisch onderzoek begint met een indicatiegesprek met de ouders, dit gesprek doen we online, waarbij we bespreken wat er aan de hand is en een plan maken voor het onderzoek. Daarna wordt de intake gepland, dit is een gesprek met ouders en kind op de praktijk. We bespreken samen wat er aan de hand is, wat de bedoeling van het onderzoek is en hoe het eruit zal zien. We leren elkaar wat meer kennen tijdens dit gesprek.

Bij het kinderpsychiatrisch onderzoek wordt gekeken naar wat de bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind zijn, op verschillende vlakken en in de loop van het leven. Daarvoor gebruik ik een ontwikkelingsanamnese, een uitgebreid gesprek met ouders over de ontwikkeling vanaf de babytijd. Wij kijken hierbij samen zowel naar kinderpsychiatrische bijzonderheden als naar kenmerken van hoogbegaafdheid. Ook wordt de leerkracht om informatie gevraagd over bijzonderheden op school. Soms gebruiken we daarnaast ook nog vragenlijsten als aanvullende informatie.

Het kind zelf leer ik uitgebreider kennen tijdens een spelcontact, waarbij we spelen en praten, of tijdens een gesprek, afhankelijk van wat bij het kind past. Een enkele keer zijn er meerdere spelcontacten nodig om voldoende beeld te krijgen van een kind.

 

Samen met de informatie uit het intelligentieonderzoek geeft dit veel inzicht over de oorsprong en samenhang van klachten. Vaak lukt het om dan een uitspraak te doen over of er sprake is van psychiatrische problemen en om advies te geven. Ook zonder psychiatrische diagnose is er veel te zeggen over wat er aan de hand is en wat helpend kan zijn. De bevindingen van het onderzoek bespreek ik afhankelijk van de leeftijd van het kind vaak eerst met de ouders en in een aparte afspraak met het kind (in bijzijn van de ouders). Er wordt een verslag geschreven over de bevindingen, die naar ouders en naar de huisarts gestuurd wordt.

Het is mogelijk om ook een gezamenlijk gesprek met school of met mede-behandelaren te plannen om de bevindingen te bespreken.

Bij kinderen bij wie zowel vragen zijn over hoogbegaafdheid als over psychiatrie, bied ik kinderpsychiatrisch onderzoek in combinatie met intelligentie onderzoek. Als er al een intelligentieonderzoek is gedaan volstaat ook alleen kinderpsychiatrische diagnostiek.

bottom of page