Behandelaanbod

Na het onderzoek zijn er meerdere mogelijkheden voor behandeling. Bij Praktijk Paradijsvogel zijn psychotherapie, oudergesprekken en EMDR mogelijk.

Bij kinderen wordt psychotherapie in de vorm van speltherapie ingezet, bij jongeren wordt er gebruik gemaakt van gesprekstherapie.

people-talking-441462_1920.jpg

Drie gesprekken:

Bij het onderzoek is een adviesgesprek, waarbij we de bevindingen bespreken en ik u mijn advies geef, en een gesprek met de leerkracht inbegrepen. Het kan fijn zijn om, nadat dit allemaal wat bezonken is, nog een paar keer verder te praten.

Er is dan niet behoefte aan uitgebreide therapie, maar aan een kort traject om verder te praten. Na drie gesprekken evalueren we of het traject klaar is.

Mijn ervaring is dat er heel wat in gang gezet wordt als je hoort dat je kind hoogbegaafd is, zelfs als je het vermoeden al had. Gedrag en eigenschappen worden met een nieuwe bril bekeken, en roepen vragen op over de opvoeding. Soms ook is er verdriet of spijt over beslissingen of gebeurtenissen, van voordat de hoogbegaafdheid bekend was. Er kunnen vragen ontstaan over de vorm van onderwijs en hobby’s. 

De gesprekken kunnen ook worden  gevoerd met uw kind als hij of zij vragen heeft of een onderwerp waar het graag over wil doorpraten.

Is het vooral school die op zoek is naar handvatten of antwoorden op vragen, dan kunnen de drie gesprekken ook worden ingezet ten behoeve van school, met een leerkracht of IB'er.

Psychotherapie:

In psychotherapie nemen we wat langer de tijd om aan bepaalde thema's te werken. Bij kinderen speelt er bijvoorbeeld somberheid, een negatief zelfbeeld, onzekerheid of vragen over identiteit.

Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen  zijn vaak bezig met vragen op existentieel niveau en kunnen daar soms behoorlijk last van hebben. Het gaat om vragen als 'wat is de zin van het leven' of 'draag ik met mijn leven voldoende bij aan de wereld en maatschappij', 'Hoe vind ik een plek in de wereld als ik me zo anders voel'.

Ook vragen over zichzelf die bij ouders leven na het horen dat hun kind hoogbegaafd is, kunnen aanleiding zijn voor gesprekken, al dan niet gecombineerd met een eigen intelligentieonderzoek. Dit kan een grote verdieping in zelfinzicht en ontplooiing geven, die het ouderschap ten goede komt.

EMDR:

EMDR is een laagdrempelige, kortdurende behandeling voor Post Traumatische Stress Stoornis. Het wordt ingezet om de levendige, snel getriggerde traumatische herinneringen  naar de achtergrond te verplaatsen. Bij Praktijk Paradijsvogel kunnen kinderen en jongeren EMDR behandeling krijgen, mits de problematiek niet vraagt om multidisciplinaire behandeling.