top of page

Behandelaanbod

Na het onderzoek zijn er meerdere mogelijkheden voor behandeling. Bij Praktijk Paradijsvogel zijn psychotherapie, oudergesprekken en EMDR mogelijk.

Bij kinderen wordt psychotherapie in de vorm van speltherapie ingezet, bij jongeren wordt er gebruik gemaakt van gesprekstherapie.

people-talking-441462_1920.jpg

Gesprekken

- Psychoeducatie:

Het is vaak prettig om na het adviesgesprek nog enkele vervolggesprekken te plannen, waarbij we verder doorpraten over hoogbegaafdheid en/of een psychiatrische diagnose. Ik kan u verdere uitleg geven (psycho-educatie) en we kunnen bespreken wat dit in uw leven betekent. Ook uw kind heeft baat bij uitleg, we bespreken welke manier bij uw kind past. We bespreken op welke manier school uitleg zal krijgen over de bevindingen.

- Ouderbegeleiding:

Mijn ervaring is dat er heel wat in gang gezet wordt als ouders horen dat hun kind hoogbegaafd is, of als er sprake is van psychiatrische problematiek, zelfs als ouders het vermoeden al hadden. Gedrag en eigenschappen worden met een nieuwe bril bekeken, en roepen vragen op over de opvoeding.

 

- Individuele oudergesprekken:

Ook vragen over zichzelf die bij ouders leven na het horen dat hun kind hoogbegaafd is, kunnen aanleiding zijn voor gesprekken, al dan niet gecombineerd met een eigen intelligentieonderzoek. Dit kan een grote verdieping in zelfinzicht en ontplooiing geven, die het ouderschap ten goede komt.

- Systeemgesprekken:

Tijdens systeemgesprekken kan er met het hele gezin gesproken worden over belangrijke thema's, de onderlinge verhoudingen en de wensen voor de toekomst.

 

 

 

Psychotherapie

In psychotherapie nemen we wat langer de tijd om aan bepaalde thema's te werken. Bij kinderen speelt er bijvoorbeeld somberheid, angst, een negatief zelfbeeld, onzekerheid of vragen over identiteit. Bij psychotherapie kan gebruik worden gemaakt van spel, creativiteit en gedragstherapeutische elementen naast gespreksvoering. Ook wordt er gebruik gemaakt van behandelvormen vanuit mindfulness, ACT, schematherapie en EMDR.

Hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen  zijn vaak bezig met vragen op existentieel niveau en kunnen daar soms behoorlijk last van hebben. Het gaat om vragen als 'wat is de zin van het leven' of 'draag ik met mijn leven voldoende bij aan de wereld en maatschappij', 'Hoe vind ik een plek in de wereld als ik me zo anders voel'.

EMDR

EMDR is een laagdrempelige, kortdurende behandeling voor Post Traumatische Stress Stoornis. Het wordt ingezet om de levendige, snel getriggerde traumatische herinneringen  naar de achtergrond te verplaatsen. Bij Praktijk Paradijsvogel kunnen kinderen en jongeren EMDR behandeling krijgen, mits de problematiek niet vraagt om multidisciplinaire behandeling.

Medicatie

In combinatie met andere behandelvormen kan indien nodig medicatie voorgeschreven worden.
 

bottom of page