Tarieven

logo_praktijkparadijsvogel_rechthoek_zwa

Praktijk Paradijsvogel werkt bovenregionaal en heeft daarom geen contracten met gemeenten. Ouders betalen de zorg zelf. In sommige gevallen betalen gemeenten de kosten echter wel, via een PGB of een individueel contract, dat ouders aanvragen.

Gecombineerd onderzoek

Een volledig onderzoek bestaat uit een intelligentie-onderzoek en een kinderpsychiatrisch onderzoek, waarbij er bij voorkeur ook contact is met school, een verslag waarin alle bevindingen worden geïntegreerd en waarin een helder advies staat voor zowel thuis als school, terugkoppeling aan ouders, kind en school.

Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het volledig onderzoek 7-8 uur directe tijd en 8-9 uur indirecte tijd.

Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek wordt bij Praktijk Paradijsvogel afgenomen in het kader van breder onderzoek, of bij vragen gedurende een lopende behandeling. Het bestaat uit een onderzoek, dat in een ochtend wordt afgenomen, een verslag met concrete handvatten voor thuis en school en een terugkoppeling aan ouders en kind. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het intelligentie-onderzoek 3 uur directe tijd en 4-5 uur indirecte tijd. Vaak is het wenselijk om wat uitgebreider hoogbegaafdheidsonderzoek te doen, met een gesprek over de ontwikkeling en persoonlijkheid van uw kind, eventueel aanvullende vragenlijsten en een terugkoppeling naar school. Dit kost dan enkele uren directe en indirecte tijd extra.

Ook voor ouders van kinderen van de praktijk is intelligentieonderzoek mogelijk, en uitleg aan werkgever, partner of andere betrokkenen is mogelijk.

Psychiatrisch onderzoek

Een psychiatrisch onderzoek bestaat uit een intake, een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind, een spelcontact of gesprek met uw kind, een vragenlijst of telefonisch overleg met school, terugkoppeling aan ouders, kind en school. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het psychiatrisch onderzoek 4-5 uur directe tijd, met indirecte tijd van gemiddeld 5 uur.

Praktijk Paradijsvogel heeft zich niet geregistreerd voor psychiatrisch onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Behandeling

Behandeling, zoals psychotherapie, EMDR, of een korte serie gesprekken wordt naar uurtarief berekend. Mocht er verslaglegging nodig zijn (in elk geval eens per half jaar), dan wordt hiervoor ook de tijd in rekening gebracht.

De duur van een therapietraject is altijd in overleg en niet langer dan nodig.

Mocht een jongere al in zorg zijn bij Praktijk Paradijsvogel en 18 jaar worden dan is het mogelijk om nog wat langer door te behandelen en samen te kijken naar wat op langere termijn passend is.

Oudergroep

Dit is een groep voor ouders van begaafde kinderen. Het traject bestaat uit tien avonden om met elkaar te praten over onderwerpen die van belang zijn voor de opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De oudergroep kost €495,- per ouderpaar.

Uurtarief

In de meeste gevallen betalen ouders zelf de kosten. Het zelfbetalingstarief is €135,- per uur, dit is een aangepast tarief. Psychiatrische zorg is vrijgesteld van BTW.

In geval van betaling vanuit de gemeente (via PGB, individueel contract of onderaannemerschap via PGB bij een andere organisatie) is het tarief €150,- per uur. U kunt voor het aanvragen van een individueel contract of PGB contact opnemen met de jeugdconsulent van uw gemeente. Voorwaarde voor betaling vanuit deze regelingen is dat er geen voorwaarden worden gesteld aan Praktijk Paradijsvogel wat betreft de vorm of inhoud van het onderzoek of de behandeling. Een inschatting van de kosten kan vooraf worden gegeven, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De uiteindelijke factuur wordt gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

Als een afspraak langer duurt dan een uur wordt het bedrag naar verhouding aangepast.

Telefonisch consulten en mailcontact worden per kwartier gerekend volgens het uurtarief.

Onder directe tijd wordt gerekend de tijd waarbij u en/of uw kind of andere betrokkenen direct contact heeft met de onderzoeker/behandelaar. Onder indirecte tijd wordt gerekend tijd om bv eerdere verslagen te lezen, vragenlijsten te lezen en verwerken, contact met medebehandelaren of school, verslaglegging, reflectie en inbreng in intervisie.


 

 

Algemene voorwaarden

Afspraak afzeggen:

Als u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen, dan kunt u deze afzeggen door te mailen naar info@praktijk-paradijsvogel.nl

  • Een afspraak kunt u tot 24 uur voor aanvang kosteloos afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden:

De overeenkomst bestaat uit een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het doen van onderzoek of behandeling. Er is een verwijzing nodig voor de intake. Kinderen vanaf 12 jaar en hun gezaghebbende ouder(s) dienen schriftelijk toestemming te geven voor de intake. Hiervoor ontvangt u een inschrijfformulier.

Betalingsvoorwaarden:

Rekeningen worden altijd aan ouders zelf gestuurd. Ouders zijn ook in het geval van een PGB verantwoordelijk voor de betaling. Aan een inschatting van de kosten vooraf kunnen geen rechten worden ontleend. De uiteindelijke factuur is gebaseerd op de werkelijk bestede tijd.

U ontvang een factuur na  Een uitzondering hierop vormt de oudercursus, deze wordt vooraf betaald. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen, hierna volgt nog een herinneringsfactuur. Als deze binnen 14 dagen niet betaald is wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau.