Tarieven

logo_praktijkparadijsvogel_rechthoek_zwa

Praktijk Paradijsvogel werkt contractvrij om volledig te kunnen concentreren op het leveren van kwalitatief goede zorg. 

Volledig Onderzoek  

 

Een volledig onderzoek bestaat uit een intelligentie-onderzoek en een kinderpsychiatrisch onderzoek, waarbij er bij voorkeur ook contact is met school, een verslag waarin alle bevindingen worden geïntegreerd en waarin een helder advies staat voor zowel thuis als school, terugkoppeling aan ouders, kind en school.

Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het volledig onderzoek 7-8 uur directe tijd en 8-9 uur indirecte tijd.

Intelligentie-onderzoek 

Een intelligentie onderzoek bestaat uit één van onze intelligentietests, die in een ochtend wordt afgenomen, een verslag met concrete handvatten voor thuis en school, een terugkoppeling aan ouders, kind en school. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het intelligentie-onderzoek 3 uur directe tijd en 4-5 uur indirecte tijd.

Ook voor volwassenen is intelligentieonderzoek mogelijk, en uitleg aan werkgever, partner of andere betrokkenen is mogelijk.

Psychiatrisch onderzoek  

Een psychiatrisch onderzoek bestaat uit een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind, een spelcontact of gesprek met uw kind, een vragenlijst voor school, terugkoppeling aan ouders, kind en school. Het onderzoek gaat naar uurtarief, gemiddeld kost het psychiatrisch onderzoek 4-5 uur directe tijd, met indirecte tijd van gemiddeld 5 uur.

Praktijk Paradijsvogel heeft zich niet geregistreerd voor psychiatrisch onderzoek en behandeling bij volwassenen.

Behandeling

Behandeling, zoals psychotherapie, EMDR, of een korte serie gesprekken wordt naar uurtarief berekend. Mocht er verslaglegging nodig zijn (in elk geval eens per half jaar), dan wordt hiervoor ook de tijd in rekening gebracht.

De duur van een therapietraject is altijd in overleg en niet langer dan nodig.

Mocht een jongere al in zorg zijn bij Praktijk Paradijsvogel en 18 jaar worden dan is het mogelijk om nog wat langer door te behandelen en samen te kijken naar wat op langere termijn passend is. Zorg stopt dus niet onmiddellijk op de 18e verjaardag.

 Oudergroep  

Dit is een groep voor ouders van begaafde kinderen. Het traject bestaat uit tien avonden om met elkaar te praten over onderwerpen die van belang zijn voor de opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De oudergroep kost €495,- per ouderpaar.

 Uurtarief  

Het tarief is €120,- per uur. Psychiatrische zorg is uitgesloten van BTW.

 

Als een afspraak langer duurt dan een uur wordt het bedrag naar verhouding aangepast.

Telefonisch consulten worden per kwartier gerekend volgens het uurtarief.

Voor informatie over vergoedingen, zie algemene voorwaarden.

Onder directe tijd wordt gerekend de tijd die u en/of uw kind direct contact heeft met de onderzoeker/behandelaar. Onder indirecte tijd wordt gerekend tijd om bv eerdere verslagen te lezen, vragenlijsten te lezen en verwerken, verslaglegging, reflectie en inbreng in intervisie.


 

 

 Algemene voorwaarden 

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De uitgebreide algemene voorwaarden zijn op te vragen via email of contactformulier.

Afspraak afzeggen:

Als u een afspraak onverhoopt niet kunt nakomen, dan kunt u deze afzeggen door te mailen of te bellen.

  • Afspraken voor een onderzoek kunnen kosteloos worden afgezegd tot uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang. Bij afzegging minder dan 4 werkdagen voor aanvang wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij niet afzeggen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 

  • Een consult kunt u tot 24 uur voor aanvang kosteloos afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt het uurtarief in rekening gebracht.

Aanvullende voorwaarden:


Betreft de behandelovereenkomsten tussen de behandelaar van praktijk Paradijsvogel en de cliënt. De overeenkomst bestaat uit een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het doen van onderzoek of behandeling. Ook kan er sprake zijn van een mondelinge overeenkomst, bijvoorbeeld door het plannen van een (vervolg)afspraak.

 

Betalingsvoorwaarden:

 

Praktijk Paradijsvogel heeft geen afspraken met gemeenten, ouders betalen de kosten zelf. Het kan wel mogelijk zijn om via de gemeente vergoeding aan te vragen, als er geen passende gecontracteerde zorg in uw gemeente aanwezig is. U dient dan aan te tonen dat de specialistische zorg die wij leveren voor uw kind noodzakelijk is. Hiervoor moet u contact opnemen met het gebiedsteam voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Dit kan een langdurig traject zijn. Praktijk Paradijsvogel wil wel helpen met het opstellen van een onderzoek/behandelplan om de gemeente te overtuigen van de noodzaak voor hulp van specifiek onze praktijk. De verdere aanvraag en afhandeling zult u echter zelf moeten regelen. De rekeningen worden naar u gestuurd. Deze zult u eerst zelf moeten voldoen en dan naar de SVB sturen. Er kan alsnog sprake zijn van een eigen bijdrage.

 

Let bij het aanvragen van een PGB wel op dat het voor sommige gemeentes voorwaarde is om eerst het PGB toegekend te hebben alvorens het onderzoek te laten uitvoeren.
Een enkele keer is het samenwerkingsverband van de school bereid om (een deel van de) kosten te vergoeden.


Veel ouders kiezen ervoor om de kosten zelf te betalen, zonder inmenging van gemeente of school. 


De factuur voor onderzoek ontvangt u na levering van diensten. Een uitzondering hierop vormt de oudercursus, deze wordt vooraf betaald. De betalingstermijn voor de factuur is 15 dagen, hierna volgt nog een herinneringsfactuur. Als deze binnen 14 dagen niet betaald is worden rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.