top of page

Wat is hoogbegaafdheid?

Hersenen van hoogbegaafde kinderen werken  anders, sneller en efficiënter, waardoor ze complexer  denken, intenser voelen en anders leren.

brain-4866447_1280.png

Hersenen van hoogbegaafde mensen werken op een andere manier. Ze werken sneller en efficiënter en er worden meer verbanden gelegd. Dat leidt tot een vermogen om snel en complex te denken. Er wordt sneller gezocht naar overzicht, naar een overkoepelende blik, hetgeen vaak niet zo past bij het stapsgewijs aanbieden van leerstof zoals in het regulier onderwijs gebruikelijk is.

Hoogbegaafde kinderen blinken dan ook zeker niet allemaal uit op school. Hun snelle, diepe en brede manier van denken valt soms juist op in andere dingen, zoals hun interesses, hun hobby's.

Naast het leervermogen is er vaak ook een diepere, complexere manier van voelen. Zintuiglijke informatie wordt intensief verwerkt en beleefd. Emoties zijn vaak al op jonge leeftijd genuanceerd en gelaagd. Dit maakt ze tot bijzondere, intense kinderen, die uitbundig kunnen genieten en intens angstig, verdrietig of boos kunnen zijn. Best een uitdaging om mee om te gaan voor ouders en leerkrachten.

Wij spreken van hoogbegaafdheid als er sprake is van een IQ rond of boven de 130 en persoonskenmerken die passen bij hoogbegaafdheid.

bottom of page