top of page

Kwaliteit en Privacy Beleid

tree-3822149_1920.jpg

Kwaliteit

Ik ben als psychiater gebonden aan onze beroepscode. Regels en plichten van behandelaar en patiënt zijn vastgelegd in wetten zoals de wet BIG ( Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de jeugdwet en de wet WKKGZ ( wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Hierin is o.a. ook vastgelegd op welke manier ik zorg draag voor het leveren van kwalitatief goede zorg, na- en bijscholing volg en reflecteer op mijn handelen. Zo neem ik deel aan intervisiegroepen en volg ik bij- en nascholing om mijn kennis up to date te houden.

Klachten
Mochten er dingen niet goed lopen tijdens onderzoek of behandeling dan kunt u dit altijd met mij bespreken. Ik doe mijn werk vanuit mijn passie voor kinderen, en ouders willen het beste voor hun kind, dus ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken dan kunt u gebruik maken van de klachtencommissie, waar ik bij aangesloten ben, www.klachtenportaalzorg.nl.

Een uitgebreider kwaliteitsstatuut volgens het GGZ kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar.
 

Privacybeleid

Ik deel alleen informatie met derden met uw toestemming. Vanaf 12 jaar beslist een kind hier ook over mee, vanaf 16 jaar is de jongere degene die hierover beslist. 
Anoniem kan ik casussen bespreken met collega’s en in intervisie. Een uitzondering op de vertrouwelijkheid van informatie is de meldingsplicht die ik heb bij een ernstig onveilige situatie van een kind.


Van onderzoek en behandeling wordt een dossier bijgehouden. Het elektronische dossier wat ik gebruik heet CRS internet en voldoet aan de privacyrichtlijnen. Dit is zorgvuldig vergrendeld en wordt 20 jaar bewaard (volgens de wettelijke bewaartermijn). U kunt een schriftelijk verzoek voor inzage of afschrift indienen.


Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt waar het nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen van rapportages en behandelplan, inplannen van afspraken, opstellen van facturen. 


Voor verwerking van e-diagnostiek, zoals scoreberekening van vragenlijsten en intelligentieonderzoek en voor administratieve ondersteuning kan ik gebruik maken van andere partijen (bijvoorbeeld pearson platform online). Ook zij hebben de verplichting de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Praktijk Paradijsvogel behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en privacyverklaring aan te passen. De aangepaste versie komt dan duidelijk op de website te staan. 

bottom of page