top of page

Voor wie en wanneer

Psychiatrisch onderzoek en behandeling bij (vermoedens van) hoogbegaafdheid

two-2099123_1280.png

Waarvoor kunt u bij Praktijk Paradijsvogel terecht?

Waarvoor kunt u niet bij Praktijk Paradijsvogel terecht?

Praktijk Paradijsvogel is een kleinschalige praktijk, die gespecialiseerd is in diagnostiek van hoogbegaafdheid en psychiatrie, de twice exceptional kinderen. U kunt terecht voor onderzoek en behandeling bij:

Het betreft een kleinschalige praktijk, die daardoor niet alle zorgvragen aan kan. U kunt niet bij praktijk Paradijsvogel terecht bij:

- Complexe vragen over diagnostiek m.b.t. psychiatrie en hoogbegaafdheid.

- Vastlopen van behandeling bij een reguliere GGZ en vermoeden van invloed van hoogbegaafdheid hierbij.

- Behoefte aan psychiatrische diagnostiek en/of behandeling bij hoogbegaafdheid in een kleine setting.

- Vragen over hoogbegaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling.

- Second opinion bij vragen over diagnostiek bij de combinatie van hoogbegaafdheid en psychiatrie.

- Deelbehandelingen in het kader van een bredere behandeling bij een grotere GGZ instelling.

  • Risico op acute crisissituaties, al is soms wel mogelijk om dit te combineren met een al lopende behandeling bij een grotere GGZ instelling. Dit moet dan in goed overleg afgestemd worden.

  •  Ernstige spanningsvolle of stress verhogende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een gecompliceerde scheiding.  Goede diagnostiek is dan niet altijd mogelijk voordat er meer rust in de situatie is.

  • Verslavingsproblematiek. Hiervoor is Praktijk Paradijsvogel niet de aangewezen praktijk.

Er zijn andere instellingen die in deze gevallen beter passende zorg kunnen bieden. U kunt met uw huisarts overleggen welke instelling het beste bij uw vragen past.

bottom of page