top of page

Werkwijze en aanmelding

Praktijk Paradijsvogel biedt verschillende mogelijkheden voor onderzoek en zorg om flexibel te kunnen aansluiten bij uw vraag.

tree-2718836_1920.png

Aanmelding

Bij vragen over (mogelijke) combinatie van hoogbegaafdheid en psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren kunt u contact opnemen met Praktijk Paradijsvogel.

Gezien de vele diagnostiekvragen is langdurige behandeling bij Prakijk Paradijsvogel slechts beperkt mogelijk, het kan prettig zijn om vooraf te informeren naar de mogelijkheden op dat moment.

Een mail sturen naar de praktijk geldt niet als aanmelding, pas na het indicatiegesprek vindt de aanmelding plaats, middels verwijsbrief en het invullen van het aanmeldformulier.

In drukke tijden kan er een intakestop gelden. Praktijk Paradijsvogel werkt niet met een wachtlijst.

Indicatiegesprek

Het indicatiegesprek is het eerste contactmoment. Tijdens dit gesprek wordt de aanmeldreden besproken en een onderzoek/behandelroute bepaald.  Bij wederzijdse instemming wordt de intake gepland, over het algemeen is er een wachttijd tussen indicatiegesprek en intake. Het indicatiegesprek duurt 30 minuten en vindt plaats met beeldbellen.  Deze afspraak wordt volgens uurprijs gefactureerd (€67,50).

Intake

De intake vindt plaats in de praktijkruimte in Leek. U ontvangt een inschrijfformulier dat door de gezaghebbende ouders moet worden ondertekend, en door het aangemelde kind (dit geldt vanaf 12 jaar). Voor de intake wordt een verwijzing gevraagd.

De huisarts (en eventueel andere verwijzer) ontvangt een samenvatting van het onderzoeksverslag na afronding van de diagnostiek en bij behandeling in elk geval eens per half jaar een korte brief over het beloop van de behandeling.

 

Verwijzing

Verwijzers kunnen zijn de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, een andere GGZ instelling of een medisch specialist. Ouders kunnen ook zelf aanmelden, voor de start van de intake wordt een verwijsbrief gevraagd. De huisarts en eventueel andere verwijzers krijgen een korte terugkoppeling van de bevindingen na afronding van de diagnostiek en bij behandeling minimaal elk half jaar. Zo worden de bevindingen en behandeling goed geïntegreerd in de bestaande of toekomstige zorg.

Vergoeding

Praktijk Paradijsvogel werkt bovenregionaal en heeft geen contracten met gemeenten en verzekeraars. Ouders betalen de zorg over het algemeen zelf. Het is echter soms wel mogelijk om een vergoeding aan te vragen bij de gemeente, bijvoorbeeld via PGB of individuele overeenkomst. 

Eenmalig consult

Gebleken is dat er ook behoefte is aan de mogelijkheid voor een eenmalig online consult. Hierbij is het niet mogelijk om gedegen medisch advies te geven, het is uitsluitend bedoeld om eenmalig mee te denken.

 

 

 

 

bottom of page