Werkwijze en aanmelding

Praktijk Paradijsvogel biedt een eerste contact via beeldbellen, waarin we de aanmeldreden bespreken en we bepalen of het aanbod van de praktijk past.

Praktijk Paradijsvogel biedt verschillende mogelijkheden aan onderzoek en zorg om flexibel te kunnen aansluiten bij uw vraag.

tree-2718836_1920.png

Aanmelding

Bij vragen over (mogelijke) combinatie van hoogbegaafdheid en psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren kunt u terecht bij Praktijk Paradijsvogel. Zo nodig wordt er in het kader van de psychiatrische problematiek ook intelligentieonderzoek verricht.

Gezien de vele diagnostiekvragen is langdurige behandeling bij Prakijk Paradijsvogel slechts beperkt mogelijk, het kan prettig zijn om vooraf te informeren naar de mogelijkheden op dat moment.

Kennismaking

Om samen te kijken of de hulpvraag en het aanbod vanuit de praktijk goed bij elkaar passen vindt een eerste kennismaking via beeldbellen plaats. Deze afspraak duurt 30 minuten en wordt volgens de uurprijs gefactureerd.

Intake

Mochten we besluiten tot vervolg dan wordt een intake gepland, op de praktijk in Leek. U ontvangt een inschrijfformulier dat door de gezaghebbende ouders moet worden ondertekend, en door het aangemelde kind (dit geldt vanaf 12 jaar). Voor de intake wordt een verwijzing gevraagd.

De huisarts (en eventueel andere verwijzer) ontvangt een samenvatting van het onderzoeksverslag na afronding van de diagnostiek en bij behandeling in elk geval eens per half jaar een korte brief over het beloop van de behandeling.

 

Verwijzing

Verwijzers kunnen zijn de huisarts, Centrum Jeugd en Gezin, een andere GGZ instelling of een medisch specialist. Ouders kunnen ook zelf aanmelden, voor de start van de intake wordt een verwijsbrief gevraagd. De huisarts en eventueel andere verwijzers krijgen een korte terugkoppeling van de bevindingen na afronding van de diagnostiek en bij behandeling minimaal elk half jaar. Zo worden de bevindingen en behandeling goed geïntegreerd in de bestaande of toekomstige zorg.

Vergoeding

Praktijk Paradijsvogel werkt bovenregionaal en heeft geen contracten met gemeenten en verzekeraars. Ouders betalen de zorg over het algemeen zelf. Het is echter soms wel mogelijk om een vergoeding aan te vragen bij de gemeente, bijvoorbeeld via PGB of individuele overeenkomst.